neděle 3. listopadu 2013

Barbour x Norton & Sons


BARBOUR: SÁGA MISTRŮ ZE SAVILE ROW
BARBOUR : The Saga of masters from Savile Row
Velmi zajímavou kapitolou textilního průmyslu Velké Británie je vysoká koncentrace zakázkových krejčovských salónu na jedné ze známých tříd Londýna. Příběh věhlasné značky Norton & Sons odkazuje k téměř dvousetleté tradici, jejíž pomyslnou startovní pásku přestřihl zakladatel Walter Grant Norton už v roce 1821. Sláva podniku rostla a byla podporována stran královské rodiny po více než století. Ještě v 70. letech upevnili svojí pozici nákupem salónu E. Tautz & Sons. Z kraje nového millennia si drželo krejčovství obdivuhodně nízké počty ručně šitých obleků. Situace se nezměnila ani ve chvíli, kdy se Norton & Sons stalo součástí skupiny Granger – stále vyrábějí 300 ks ročně. Potěšujícím faktorem však pro nás, jako pro nadšence, bylo znovunavázání kontaktů s mladšími designéry a samozřejmě i s další legendou Barbour. Jistě vás bude zajímat, že i v dnešní nestabilní době si firma zachovává velikost malého podniku se sedmi krejčími a dvěma stříhači (sic!).


A very interesting chapter in the textile industry of Great Britain is a high concentration of custom dressmaking salon on one of the famous streets of London. The story of famous brand Norton & Sons refers to almost two hundred years of tradition, the imaginary startline has cut the founder Walter Grant Norton already in 1821. Glory of the company grew up and was supported by the royal family for over a century . Even in the '70 strengthened its position as the purchase salon E. Tautz & Sons.
The region of the new millennia have held tailoring remarkably low numbers of hand-made suits. The situation did not change when the Norton & Sons became part of Granger - still produce 300 units annually. A pleasing factor, however, for us as fans, was re-established contact with younger designers and, of course, with another legend Barbour. Sure you will be interested to know that even in today's unstable times, the company maintains a small size company with seven tailors and two cut editors ( sic! ).
Nalézt krásný, elegantní a přesto sportovní kabát či bundu je stále větším uměním, zvlášť ve světle současné nadprodukce. Barbour v tomto ohledu nemá srovnání, ale přesto naplňuje radostí vidět skvostnou fůzi mezi dvěma velkými oděvními jmény. Z kolekce Norton & Sons vyniká především Barra Jacket Sandstone – kabátec, který se při prvním ohledání tváří jako by byl z semiše. Omyl! Materiál pískově zbarveného skvostu je vytvořen kombinací čisté bavlny a sojové impregnace, zároveň kromě skvělé patiny dodává svrchníku i nezaměnitelnou vůni s především vysoký ochranný faktor. Tradiční vzhled umocňuje sametový límec i charakteristická nazelenalá podšívka a pouhé dvě přední kapsy s klopami. Na rukávech a bedrech oko zaznamenává dvě masivní poutka s neméně (a dobře schovanými) masivními knoflíky, jež zdobí i přední zapínání. Vnitřní kapsy jsou dvě, jedna menší a jedna ve velikosti prostornější úschovny. Bunda je samozřejmě perfektně odvětrávána. Archivní kousek par excellence nabízíme ve velikostech od M do XL.Find beautiful, elegant and yet sporty coat or jacket is still great art, particularly in light of the current  mass production. Barbour if we think this way cannot be compared, but it still brings joy to see the magnificent fusion of those two large clothing brands. From the collection of Norton & Sons excels in Barra Jacket Sandstone - doublet, which is the first sights looks like it was out of suede. Wrong! Sandstone colored master-piece is created by combining pure cotton and soybean impregnation, while in addition a great patina adds overcoat and unmistakable aroma with a particularly high safety factor. The traditional look is enhanced by a velvet collar and characteristic greenish lining and just two front flap pockets. On the sleeves and shoulders you can find two loops with an equally massive (and well hidden) massive buttons that adorn the front opening. Inside, there are two pockets , one smaller and the other on a bit bigger. The jacket is of course perfectly ventilated. Archival piece par excellence in size from M to XL .
Model Torpedo Quilt Navy by se dal charakterizovat slovy – na první pohled nevzhledný, na druhý zcela okouzlující! Ano, tmavě modrá, barvou skoro až zašlá bunda, inspirovaná tradiční námořnickou módou z oblasti Northumberlandu má charizma. Stejně jako u dalších kolaborací mezi Barbour a Norton & Sons, i zde jsi dal hlavní designer Patrick Grant záležet na decentním provedení a především drobných detailech. Voskovaný kousek sahá hlouběji pod bederní oblast, ale zdaleka nejde o tříčtvrteční střih. V přední části zaujme masivními hlubokými kapsami a zpevněnou linií patentového zapínání, stejně jako obrub rukávů. Tři výztuhy jsou umístěné i kolem límce vykládaného sametem. První dojem lepšího vatového kabátu tedy ustupuje celistvému konceptu, který vylepšuje i poměrně silná termopodšívka. Odolávat nečasu dokáže i v hodnotách pod nulou.Model Torpedo Quilt Navy could be characterized like this: at first glance unsightly, the other completely charming! Yes, deep blue color of an almost faded jacket, inspired by traditional nautical fashion from the Northumberland, has charisma. As with other collaboration between Barbour and Norton & Sons, also with this Torpedo, the main designer Patrick Grant made a decent jacket and focused on especially small details. This waxed piece goes deeper below the hips placing, but far from being a three-quarter cut. In front of the massive deliver deep pockets and reinforced press-stud placket lines, as well as frames sleeves. Three braces are placed around the collar and inlaid with velvet. The first impression of better cotton coat thus giving way to an integer concept , which improves the relatively strong termolining. Able to withstand a bad weather with temperatures ​​below zero.
Sako Oronsay Indigo patří mezi klasiku firmy Barbour. Jednoduché, přesto robustní provedení jednořadého svrchníku potěší jemnou vlnou i vypasovaným střihem. Tři kapsy – dvě dolní s klopou a jedna menší nad pravou, potvrzují solidnost, stejně jako stupňovitě řešené klopy. Samostatnou kapitolou je detailní textura, která v tmavě modrém provedení při bližším pohledu doslova hypnotizuje. Jemná podšívka při navlékání hýčká, avšak nedoléhá, aby mohl oděv větrat. Rukávy jsou zakončené čtveřicí na sebe navazujících knoflíků, sako je po krajích důkladně obšito. Slova o tom, že by mělo vypadat za 50 let lépe než teď, nejsou naplano pouštěna do větru. Patří k společné vizi obou značek, tedy Barbour Beacon Heritage i Norton & Sons.Oronsay Indigo suit jacket is one of the classics from Barbour company. Simple, yet robust single breasted blazer uses fine wool overcoat and waist cut. Three pockets – two lower flap with a smaller one above right, confirm the solidity, as well as gradually solved lapels. A separate chapter is detailed texture, in a dark blue color on closer inspection is virtually hypnotizing. Smooth lining pampers when threading, but does not fool you, because of ventilating the clothing. The sleeves are ended with four consecutive buttons, jacket is sewn around the edges thoroughly. Words that should look better after 50 years, are not scheduled sloughed off into the wind. These include a shared vision of the two involved brands, namely both Barbour Beacon Heritage and Norton & Sons .Samostatnou kapitolou jsou zimní svetry. Nejmasivnější z nich je rolák v barvě tmavého mechoví Coleman Roll Neck, který má ambici odolat i v arktických podmínkách. Typ svetru zvaný jumper se proslavil předevšim díky tradičnímu tkanému materiálu z Guernsey, což je druhý z největších Normanských ostrovů a také tradiční rybářská bašta. Tlouštka materiálu dosahuje více jak půlcentimetrové šířky, což ukazuje na skvělé prolnutí praktičnosti původních technologií a moderního střihu podle konceptu art directora. Díky němu není konstrukce obruby obludně široká, ale elegantní a dobře obepínající oblast krku. Rozhodně nemusíte být přímo námořníkem, abyste si ho oblíbili, svetr totiž sám o sobě zaujme jednoduchostí řešení a obrovským termostatickým potenciálem díky vlně z shetlandských ovcí. Vlněný masiv i přes svojí robustnost padne skvěle, typické kousání není téměř znatelné. I po dlouhých letech nošení neztrácí svůj tvar či linii.A separate chapter is winter knitwear. Most massive of them turtleneck knit in the color of dark moss Coleman Roll Neck, which aims to resist even in arctic conditions. This jumper is special mainly due to the traditional fabric from Guernsey , the second largest of the Norman Islands and the traditional fisherman's bastion. The thickness of the fabric reaches more than half a centimeter, showing a great blend of a practicality, old-fashioned technologies and modern style concept led by art director. Because of his work it is not monstrously wide flange design but elegant and well encircling the neck. You definitely do not need to be a sailor to have this piece like a favorite sweater. You can anyway use these simple solutions and thermostatic huge potential thanks to a wool of the Shetland's sheeps. This woolen solid despite its robustness fits perfectly and typical itchiness is not nearly noticeable. Even after years of wear does not lose its shape or line.Dalším skvělým kouskem, který vás bude těšit především během chladných měsíců, nepochybně zůstává Flounder Crew Navy v syté tmavě modré. Háčkovaný svetr přináší zpět nadčasovou estetiku a oku lahodící vzhled. Ten umocňují náplety kolem krku, rukávů a boků. Originálním vzhledem se vyznačuje i zpracování oblasti ramen, která jsou jakoby vyztužena. Tlouštka svetru je i v tomto případě několikamilimetrová. Pokud byste hledali v naší nabídce nejklasičtější kousky pod kabát nebo bundu, bude jistě patřit do naší Top 5.
Another great piece that you will enjoy, especially during the cold months, remains Flounder Crew Navy with no doubt in a rich dark blue. A classic rib knit brings back the timeless aesthetics and eye-catching appearance. It is enhanced ribbed neck, sleeves and hips. Original appearance is characterized by the processing of the shoulders, which look like have been reinforced. The thickness of the sweater is also in order of millimeters. If you were looking for into offer of most classic pieces under a coat or jacket will certainly be in our Top 5.Jedna z vůbec nejpříjemnějších košilí, které náš store kdy nabízel, Lewis Shirt Chambray,  pochází též z dílny Patricka Granta. Decentní modrá s příjemným detailem bleděmodrého proužku v oblasti zapínání dokáže hýčkat i dodávat pocit vnitřního klidu a vyrovnanosti. K nepřehlédnutelným poznávacím znakům počítáme především devět elegantních hnědých knoflíků, originální řešení rukávů nastavovaných v místě, kde tušíte linii trička s krátkým rukávem (z důvodů dalších úprav), dále pak prodlouženou délku košile v oblasti beder. Celé mistrovské dílo korunuje jednoduchá náprsní kapsa. Materiál chambray je zde skutečně doveden k velejemnému zhmotnění. Podobně jako u prastarých vojenských košil se zde klade důraz na střídmost i praktičnost materiálu, který se samozřejmě nemuchlá. Obléknete-li jí pod libovolný svetr budete se cítit jak ryba ve vodě, límec počítá s obepnutím, je volnější. Mezi spodní částí košile v oblasti spodků je všit charakteristický klínek, košile má i vnější poutko hned nad nařasenou partií v lopatkách. Jemný světlemodrý proužek jako detail naleznete i v oblasti průstřihu u zápěstí. V takové košili si člověk rád dopřeje nejednu životní radost.One of the nicest shirts that our store has ever offered, also comes from the Patrick Grant's studio and it's named Lewis Shirt Chambray. Subtle blue with light blue stripe pleasant detail in turn can pamper and provide a sense of inner peace and serenity. The unmistakable hallmark signs we especially count are nine elegant brown buttons, original solutions sleeves define in a place where you suspect line of t-shirts (for reasons other adjustments) then extended the length of the shirt over the place on the back. The entire masterpiece is crowned with a simple pocket . A chambray fabric used here is really brought to softest form of materialization. Like the ancient military shirts, this shirt emphasizes moderation and practicality of the material, which is, of course, meant to be un-pressed. Dress up under any sweater you will feel like a fish in water, wrapping the losing collar. Between the bottom of the shirt is sewn in underpants characteristic wedge, a shirt and outer loop just above the frilly parts lower the shoulders. Gentle light blue stripe detail as you can also find in trimmed places at the wrist. In such a shirt, you can indulge all the happiness in life .Jak vidno, Norton & Sons zvedají laťku designových kousků z kolekce Barbour na další úroveň a zároveň háží rukavici dalším zájemcům o nové pojetí klasiky. Doufejme, že i Vy oceníte vkusnost při cílevědomé snaze o přiblížení klasiky dnešnímu zhýčkanému módnímu publiku. Kousky jsou to krásné, proto i nabízené ve velmi omezeném množství. Kdo jednou zaváhá, stojí vlastně opodál…
K dostání ZDE nebo v našem Concept Qubus x Denim Heads.

As you can see, Norton & Sons raise the bar of design pieces from the Barbour collection to the next level and also throws the gauntlet to other interested parties on a new concept of the classics. Let's hope you appreciate the daintiness in a purposeful effort to approach today's classics demanding fashion audience. The pieces are beautiful, so they are offered in very limited quantities. One can say – anyone who hesitates is actually nearby...

You can have a look HERE or directly in our Concept Qubus x Denim Heads.


Žádné komentáře:

Okomentovat