čtvrtek 31. července 2014

Stetson, part.2

Stetson Brooklin Linen GreySTETSON: VÁŠEŇ JMÉNEM ČEPICE, OZDOBA JMÉNEM KLOBOUK (část 2)
STETSON: PASSION NAMED HAT, DECORATION NAMED CAP (part 2)


Jestliže jsme v první části našeho obšírného článku jsme objasnili vše podstatné z historie legendární značky Stetson, nyní se pojďme zaměřit na způsoby jakými kloubouky, ale i čepice vybírat tak, aby slušely…


If we are in for a comprehensive first part of our article, we have explained all the important history of the legendary brand Stetson, now let's focus how and why to choose hats and also caps the corret way to fit you well.Správný postup při vybírání je nutností. Nikdo nebude chtít nosit jakkoukoliv pokrývku hlavy, tak aby z něj udělala nevzhlednou personu. Naopak – každý, kdo dbá stylového přístupu k oblékání by se měl řídit (teď už psanými) pravidly. Pojďme ale k praxi: skoro každému se už určitě stalo, že se zahleděl do pokrývky hlavy, která mu ale ve finále nepadla jak by si představoval. Kromě šťastlivců s oválným anebo trojúhelníkovým tvarem obličeje, kterým sluší téměř vše z produkcí námi vedených firem, chodí po světě spousta lidí, kteří musí dbát dobře míněných rad.

The proper procedure when selecting a right shape is a must. No one wants to wear headgear that would make ​​him an unattractive persona. On the contrary - anyone who cares stylish approach to dressing should follow (now also written) the rules. Let's go to a practical part: it has happened almost to anyone that he/she liked some kind of hat but trying it on became a bit disappointing. It did not look good anymore. There are people with oval or a triangle shaped face which are lucky enough and can wear almost anything we have from all the hat brands we carry. But the unfortunate rest of us have to listen to our good advices.

There are hats you wear all the year long, some not.


Větší část nabídky Denim Heads je určena pánům (i když pracujeme na lehkých změnách k genderové vyváženosti) , proto se zaměřme na početnou komunitu lidí s protaženým obličejem. Ti budou rozhodně obličej potřebovat zkrátit, proto budeme volit klobouk s nižší korunou a širší obrubou, případně placatou čepici. Ideální pro tento případ jsou Stetson modely řady Hatteras. Placatý tvar ve vintage stylu, který známe díky kolportérům a poslíčkům z černobílé klasiky 30. let, přesně naplňuje představu o ideální pokrývce hlavy. Pokud si nejste zcela jisti, že délka obličeje dostatečně naplňuje předpoklady, vyzkoušejte například i typy Texas Cotton, Brooklin Linen či Glensfalls. Pro odvážnější a méně konzervativní fanoušky čepic lze doporučit i modernější typy čepic (jako jsou pětipanely anebo truckerky).

Stetson Hatteras Delave Organic Cotton


The bigger part of the menu Denim Heads is intended to gentlemen (but yes, we now work on balancing the ratio), let's focus on a group of people with a long face then. They will definitely need to shorten the face, so they should choose a hat with a lower crown and a wider rim or a flat cap. One of the ideal choices for them seems to be models of the Stetson Hatteras. Flat shape in vintage style, which we know thanks to newsboys and bellhops playing in black and white movie classics of the 30s, exactly fills idea of ​​the perfect hat for long face. If you are not sure that the length of the face sufficiently fulfils this criteria, you should test types such as Texas Cotton, Brooklin Linen, Paradise Cotton or Glensfalls. For the more adventurous and less conservative supporters of caps we can  recommend more contemporary styles of caps (such as 5-panels or Trucker caps).


Indigofera Trucker Hat (not a Stetson!)

Pokud je obličej výrazně hranatý, bude nutné nastavit optiku tak, aby klobouk či jiná pokrývka odvedly pozornost od majestátní tváře. Žádá si to více přemýšlení, ale ve finále vám uvážlivá forma pomůže překonat nástrahu přírody a umožní stát se fešákem. Dobrou volbou jsou klobouky se zaoblanými hranami a s více zakřivenými plochami. Bát se nemusíte ani ohrnutí okraje vpředu směrem dolů (vzadu zase nahoru), efekt tak umožní trochu změnit dojem z majestátní „fasády". Zůžená koruna by zvýraznila bradu, proto se vyhněte úzkým a zkráceným lemům. Pokud rádi volíte žertovnější polohy klobouků, nasadíte to ho laškovně ke straně, budete překvapeni jak dobře budou mizet stopy po ostře řezaném profilu. Za nás můžeme doporučit např. typ Baldwin Hemp (dočasně  bohužel není skladem)

Stetson Baldwin Hemp Navy

If your face seems to be significantly square-shaped, then you must set up your look the way that a hat or a cap receive more attention than a majestic face. It requires more thinking, but in the end this effort will  help to overcome the lure of nature and to become a handsome looking man. Good choices are hats with rounded edges and more curved surfaces. No need to be afraid of curling the edges of the front down (again back up), that effect will change a bit the impression of the majestic "facade". A crown which becomes narrower on the top would highlight the chin, so avoid narrow and shortened hem. If you like jaunty positioned hats, move it playfully to the side, you'll be surprised how much they will soften chiseled profile. We, in Denim Heads, we would recommend for example Baldwin Hemp type (unfortunately, at this moment out of stock)Co když je vaše tvář v zrcadle menší? Pak byste jí měli prodloužit. Samozřejmě, že nemusíte rovnou chodit k plastickému chirurgovi, jste chytří a pak ji tedy „nastavíte" opticky – pomocí pokrývky. Zde lze doporučit klobouky se zužující se korunou. Pokud si troufáte (třeba jako Pharrell), můžete zkusit vysoký a úzký typ a noste ho nakloněný ke straně a dozadu. Rozhodně se ale vyhněte plnému a pentlí obehnanému tvaru. To samé platí pro klobouky (či čepice) se širokým okrajem. Po stranách převislý materiál by z vás v mžiku udělal dědečka Hříbečka z nechvalně známé pohádky. Náš tip? Model Conley.

Stetson Conley Trilby Hat


What if your face looks a bit too small in the mirror? Then, you should extend it. You do not need to visit immediately the plastic surgery doctors. You are smart, and then you can use a simple trick - to use a cap. Here we can recommend the tapered crown. If you dare (like Pharell) you can try tall and narrow type and wear it shifted slightly to the side and back. You should definitely avoid full and self band type. Also hands away from hats (or caps) with a wide margin. Overlaping fabric on the sides would make you look like a grandfather mushroom from the notoriously child tale. Our tip? Model Conley.

Pharell Williams (digitalspy.co.uk)

Posledním ze základních členění je obličej kulatého tvaru. Ten opticky vyplňuje velký prostor, proto je potřeba zvolit klobouk s plnou korunou, aby vyrovnal obličejové proporce. Jeden klasický Stetson Willows Woolfelt s úzkou stuhou dokáže úplně divy! Široký lem, jenž obkrouží obličej dokola přidá potřebné další úhly pohledu a tím přitáhne zájem o vaši jistě interesantní tvář. Podstatným detailem, který nelze opomenout, je správné nasazování. V žádném případě si ho neposouvejte do týla, odhalilo by se pouze to, co už sami dávno víte a na co nemusíte zbytečně upozorňovat.

Stetson Willows Woolfelt
The last of the basic face shapes is a rounded face. The face optically fills a large space, so you need to choose a hat with a full crown, in order to balance the facial proportions. One classic Stetson Willows Woolfelt with a narrow ribbon can make a small miracle! The wide rim that circles the face over around will add the necessary additional points of view and will surely attract the interest of your face. An important detail that should not be forgotten is the correct fitting. In any case, do not push it to the back of the head, that would reveal the "truth" about your rounded face and that would probably bring more attention than necessary.Podobná logika se týká i ženských typů čepic a klobouků, ale vzhledem k faktu, že jsme přecejen zaměřeni na pánskou klientelu, musí stčit konstatovaní, že pravidla jsou podobná pro obě pohlaví. Otázku velikosti samozřejmě nejlépe řeší návštěva prodejny, případně objednávka online, ke které přiložíte informaci o obvodu vaší hlavy. Nosit čepice je radost, a proto si doplňte informace a přečtěte si i první část naší epopeje o kloboucích Stetson ZDE.A similar system can be applied to women styles of caps and hats, but due to our specialization to be content with the fact that the rules are similar for both genders. The best answer for you demand of a hat you can have, of course, when you visit our store. But you can also order online and you just need to know the diameter of your skull. Wearing a hat is a joy, so be well informed and read the first part of our epic story about Stetson hats HERE.

-Oskar Švarc-


Naše nabídka klobouků a čepic se neustále obměňuje, ucelený přehled zboží Stetson ZDE: http://www.denimheads.cz/shop/products/118/Stetson

Our selection changes very quickly. For a fresh overview what is on stock you can have a look here: http://www.denimheads.cz/shop/products/118/Stetson

neděle 13. července 2014

Tricker's x Denim Heads Cap Toe Boot


O tom, že Tricker's vyrábí jedny z nejlepších bot na světě ví asi každý, kdo značku Tricker's zná. Boty vyrábí již od roku 1829 v anglickém Northamptonu, což je již od 17.století centrum kožedělného a obuvnického průmyslu. Boty renomovaných značek se zde šijí dodnes. Více o historii značky si můžete přečíst v jednom starším článku na našem blogu, popř. přímo na stránkách Tricker's.


The fact that Tricker's produces ones of the best shoes in the whole world is probably well known to anyone who has ever heard about the brand. At Tricker's they manufacture shoes since 1829 in Northampton which has been a centre of the British shoe-making industry. And there are also many other top-quality British shoe-brands producing shoes in here. More about the history of Tricker's you can read HERE in an old article on our blogsite, eventually also directly on Tricker's webpage.Je mnoho typů bot v různých kombinacích usní, které si každý může objednat podle katalogu. Jsou samozřejmě vyrobeny dle přísných kritérií a z nejlepších dostupných materiálů. Podle nás je ale mnohem zajímavější nechat si vyrobit botu dle svých představ. A to jsme se rozhodli udělat my. Patrně nenajdete na světě botu, která by byla stoprocentně identická s těmi, které nyní nabízíme my. Kvalita i vzhled bot Tricker's nás velmi baví a tak rozhodování o spolupráci bylo velmi snadné. Výsledkem je kotníková bota s prošitou přední částí. Vybrali jsme barvu Burgundy a použitým materiálem je velmi jemná, ale odolná telecí useň. Vnitřek boty je pak tmavě zelený, což tvoří zajímavý, decentní kontrast.


There are many types of shoes made in different colors and types of leather. They are certainly all made in best way possible and all the leather hides are the best quality. But, in our opinion, there is a bit more interesting way how to choose the shoes to sell: custom-made. We decided to let Tricker's make a custom version for our store only. It is probably not possible to find the shoe exactly the same like this one anywhere else. The high quality and level of craftmanship are both the things we do like so deciding if to make it or not was quite easy. The result of this collaboration is a laced-up derby boot made of Burgundy calf leather, which is quite smooth but also very durable leather hide. There is caped toe detail and the lining of the boot is made of dark green leather. It makes a nice but not an excessive contrast to the burgundy color.


Podrážku jsme vybrali Dainite, vyrobenou z velmi odolného materiálu, ketrý je použitelný nejen ve městě. Nepůsobí však tak robustně jako např. Commando, znamá to podrážka z oblasti vojenských bot. Celkové zpracování je stoprocentní a koupí takovéto boty budete mít nejen něco, co nikdo jiný nemá, ale taky budete mít pár bot, který při správné údržbě vydrží velmi velmi dlouho. Budeme velmi rádi, pokud nám dáte vědět co si o tomto speciálním bot myslíte, máme vždy rádi zpětnou vazbu od našich zákazníku. Samozřejmě nejen pokud se jedná o boty.


We chose the brown Dainite sole which is very solid and durable. You can wear your Tricker's not only in the city then. On the other hand, it does not look so massive like for example Commando sole, used often on army boots. The shoes are hand-made on very high quality standards so then you can have a pair of shoes which not only anyone else has, but also you get shoes that can last a life-time (when properly maintained). We would be more than happy for any comments on this style of shoes. We always love to have a feedback from our customers and, of course, not only on this particular pair of shoes. On all the products we show or sell. For us it is useful and you or any future customers can only profit from those feedbacks!Nechali jsme vyrobit jen několik párů. Předpokládáme, že to není naše poslední spolupráce s touto slavnou britskou značkou, ale příští typ bot Tricker's x Denim Heads bude asi vypadat zase jinak. Už teď se však těšíme.

We have now on stock a couple of pairs in different sizes but we assume that is not the last collaboration with Tricker's. We are already now excited about what the future collaboration Tricker's x Denim Heads will look like.


pátek 4. července 2014

Music Friday 4.7.2014: Cosmic DeadSkotský Glasgow se jako hudební líheň osvědčil už tolikrát, že pokaždé, když se odtud objeví nová kapela, zpozorním. Tak se stalo i minulý rok před jejich dubnovým vystoupením v strahovském klubu007 se spřízeněnými Teeth of the Sea. Bohatá diskografie ve zmlsaných uších otevřela úplně novou éru poslouchání spacerocku, byl jsem okouzlen (ne)souhrou pulzujících nástrojů.
Tvůrčí zápal hoří už čtyři roky, po celou dobu efekty manipulující kapela ale nepřestává rozvíjet svojí bláznivě znějící vizi německého krautrocku, primitivní šedesátkové psychedelie a odkazu Hawkwind. Po celou dlouhou dobu i nahrává. Obskurní, nezřídka dvacetiminutové skladby vycházejí na všech myslitelných formátech (ne, na ozvučené válečky ještě nepronikli), většina věcí je ke slyšení na jejich bandcampovémprofilu anebo z nahrávek malého UK labelu Paradigms.Žhavá novinka Easterfaust obsahující jednu trpělivě rozvíjenou kytarovou vizi rozdělenou do dvou oddílů, patří k introvertnějším nahrávkám. Vyhrávky jsou zde podřízeny nepsanému, ale slušně navíjecímu tempu/netempu. Sympatičtí vlasatí a vousatí experimentátoři zde z improvizační plochy přímo před vašima ušima odpreparují mocné sledy melodií, které rozeznáte vlastně jen tušením. Jako by se muzikantsví zanořilo do černé díry a odtud bylo vyzařováno zpět. Německý label Sound Of Cobra udělal s vydáním novinky dobře, fanoušci psychedelické avantgardy jsou z alba na větvi.
To byl ovšem před třemi lety i DamoSuzuki z Can, když skotská čtyřlenka improvizačně doprovázela na pódiu. Dost ale minulosti, příští středu se The Cosmic Dead předvedou opět na strahovskémkapci. Tentokrát s předkapelou LionelDixit od 19:30 a mnohem promakanějším „kosmickým" zvukem. A stejně jako minuly, i nyní se o tuto zábavu postaralo sdružení TJ Praha.

EASTERFAUST LINK ZDE.

-Max Švarc-


středa 2. července 2014

Rooktown - restockVěci od Rooktown jsou závanem let dávno minulých. Někdy i doslova, kožené prvky nebo kanvas jsou ze 40 nebo 50 let a tudíž leckdy mají onen specifický odér ze sklepů nebo starých skladů. Ale to jistě patří k věci. O filozofii značky Rooktown jsme již psali TADY na našem blogu.


Micke from Rooktown at work (Iron&Denim, Copenhagen)

You can easily feel the soul of the past years when you see, touch or smell Rooktown. Yes, also smell, because the bags are made of the fabric from 1940s or 1950s and such have that specific smell of the old cellars or warehouses. But it fits to the image of the brand, no doubt. About the philosophy behind the brand we have written HERE on our blogsite.


Ano, nejsou to věci pro každého, jak svým vzhledem, tak asi i cenou, ale nebavíme se zde o masové produkci z bezejmenných materiálů. Jedná se o ručně komletované nebo jinak upravované kusy. Každý kus je tak díky stáří svých komponentů originál a my již víme, že své kupce si vždy parádní Rooktown věci najdou.

OK, Rooktown products are not for everyone, neither by design nor the price, but we are not talking here about some mass production of nameless factories. All the nice things coming out from Rooktown are hand-made or re-vived pieces. Every single piece is different thanks to the age of the fabric and their diversities. We already know that each of those original and unique pieces is sooner or later found by his/her new excited owner.

40s Tote Bag

Máme opět v nabídce několik věcí již nám známých, jako je Tote Bag z materiálů ze 40 let, náramky nebo kožené popruhy, které tak skvěle doplňují vlněné deky Indigofera Prima Blankets.

We restocked a couple of popular pieces, like a 40s Tote Bag, bracelets or 40s Blanket Leach which goes really well with Indigofera Prima Blankets.

Blanket Leach


Výše zmíněný náramek získal společnost v poměrně masivním náramku novém, který nejen, že je široký 5,5 cm, ale je vyroben opět ze zhruba 70 let staré usně, která je asi 4 mm silná. To je opravdu nepřehlédnutelný masivní kus!Those mentioned bracelets have now a bigger brother in our offer. This new bracelet is wide 5,5 cm but it is also pretty thick: circa 4 mm. That means this is a really massive bracelet. And, obviously, it is made of the lether from 1940s!Zbrusu novým typem tašky je již na první pohled skvělý Rider Bag. Stejně jako vyprodaný velký Rooktown Navy Back Sack nebo menší, ale stále objemný 50s Navy Bag, i Rider Bag je vyroben z deadstock tmavomodrého kanvasu od švédské maríny z 50 let. Kožené přezky a popruhy mohly být vyrobeny někdy mezi 20 a 40 lety minulého století. Stejně tak i bílá lněná kapsa uvnitř tašky, do které se vejde třeba 13" laptop nebo iPad. Některé materiály jsou téměř 100 let staré, ale to jim vůbec neubírá na funkčnosti. Naopak, na kráse, dle našeho názoru, jim století používání jistě prospělo. Taška může být zapnuta ve dvou polohách podle toho jak velký "náklad" v ní povezete (resp. ponesete). To, že se nejedná o tašku pouze pro motorkáře, je asi nasnadě.A brand new type of the bag is an amazingly looking Rider Bag. It is based on the same fabric (50s deadstock canvas from Swedish navy) like the big Navy Back sack, which is recently sold out. From the same fabric we have a bit smaller, but still quite big 1950s Navy Bag (we still have some on stock). The leather straps and trims are supposed to be from 1920s to 1940s. From the same time (or maybe older) there is a white linen fabric pocket inside with a screen-printed Rooktown logo. 13" laptop or iPad can easily fit in. As you can see, some of the material used are almost one century old, which does not mean any handicap on their functionality. On the other hand, this aged look adds certain beauty to these bags. Double folded closing based on how big load you put to your bag, is a nice feature too. It is probably not necessary to explain that the Rider Bag can be used not only by motorcycle ridersPoslední lahůdkou je pak triko, které bylo vyrobeno někdy v 60 letech, na které bylo ručně sítotiskem naneseno logo Rooktown. Můžeme potvrdit, že bavlna, ze které je triko vyrobeno je opravdu jiná, než jsou dnes všichni zvyklí. A asi není asi potřeba dodávat, že díky své filozofii jsou všechny věci od Rooktown vyráběny v omezených sériích.The last but not least is a white cotton Tee made in 1960s. There is a Rooktown logo screenprinted by hand. The touch of this cotton feels really different than nowadays cotton tees. And, yes, all the Rooktown products are made in quite small series!Nic od Rooktown není vůbec levné pokud tedy takto relativní popis můžeme použít. Za své peníze však získáte:

- něco, co nemá nikdo jiný na světě, protože každý kus je originál
- něco, co je vyrobené ve Švédsku, což je něco co mimo Skandinávii není běžně k vidění
- něco, co funguje bezchybně i po 70.letech
- něco, co vydrží ještě velmi velmi dlouho
- něco, co prostě vypadá díky své jednoduchosti zatraceně dobřeIf we could talk a bit relatively, there is nothing cheap in Rooktown line but you will get:

- something what nobody else has because every single piece is an original
- something what is "Made In Sweden". You can't see that often outside of Scandinavia
- something what works perfectly even after 70 years
- something what will last very long
- something what looks thanks to its simplicity so cool