úterý 10. prosince 2013

LIFE IS SWEETS & BITTERS!BLOG, PUBLICATION, COOKBOOK - ALL IN ONE AKA LIFE IS SWEETS & BITTERS!

V dnešní bouřlivé době je jen málo činností, které rozladěnou duši i tělo dokáží potěšit víc než dobře připravený kousek delikatesy případně skleničky něčeho hřejivého. Ano, vžít se do kůže (nejenom) svátečního bonvivána nepotřebuje extrémně dlouhý drill, stačí narazit na čtivé a esteticky vytříbené návody jak si při minimu času a nepříliš vysokých nákladech spravit chuť.

In today's turbulent times there exist just a few activities that can heal disgruntled soul and body, and are able to please more than a well-prepared bite of delicacies or maybe a drink of something tasty. Yes, put yourself into the shoes (not only) the festive bon vivant need no extremely long drill, you run into a readable and aesthetically refined tutorials how to burnish your flavour in a minimum of time and with not very high costs.My jsme si spravili náladu už ve chvíli, kdy jsme na sympatickém brooklynském webu Sweet&Bitters narazili na vše vypovídající větu „Oslavme správně odžitý život". Přesně tak! Mlsání patří už od nepaměti k pomyslným vrcholů blaha. Zákusky, pečeně, delikatesy i dobré pití jsou disciplíny staré téměř jak lidstvo samo. Možná právě proto se tým Sweets & Bitters tak rád vrací minimálně do éry bubble-cars, babyboomu a spořádaného chodu domácností.

We got very happy when we found sympathetic website Sweet&Bitters which comes across all meaningful sentence "Let's celebrate life lived well." Exactly! Include sweets on plate immemorial to the imaginary top of the world since times. Cakes, roast, pastries and good drinks are the pleasures almost as old as humanity itself. Maybe that's why the team Sweets & Bitters likes so much to return at least to the era of bubble-cars, babyboom and orderly household.
Důkazem o smyslplnosti počínání kolektivu lidí z Brooklynu je samozřejmě neustále se měnící blog pod vedením Hannah Kirshner, která na své vlastní kůži zkouší a ověřuje osvědčené postupy a zároveň zkouší jejich vylepšování. Články však nejsou psány jen s ohledem na ženy, ale také míří na jejich protějšky. Samostatnou kapitolou jsou proto posty o alkoholu, speciálně o přípravě správného holandského džinu anebo snídaňového martini. V kuchařce najdete zkrátka vše, čím si v hektické dbě můžete zjednodušit i spestřit domácí stůl, ale třeba i to, jak správně upéct krocana.

A proof of meaningful work of people from Brooklyn is the ever-changing blog under the leadership of Hannah Kirshner, who tested on her own and verified best practices while trying their improvement. The articles are written not only for women, but also pointing to their counterparts . For example there is a separate chapter about alcohol, specifically on preparing proper martini breakfast or proper Dutch gin. In short, in these mini-cookbooks you can find everything that can simplify but also diversify your domestic table, but also how to properly roast a turkey.Vyznění blogu je přímočaré a ryzí, na nic si nehraje. Ostatně tak to charakterizují i samotní aktéři, kteří prohlašují, že nejhezčími momenty soukromých dýchánků může kolikrát být překvapivě přepůlená mrkev mnohem víc než nadýchaný dezert. Jejich práci oceňují podobně nalazení lidé nejenom v NY, ale také v Los Angeles, Jižní Karolíně, Londýně, Tokyo a… nyní zčerstva i díky Qubus x Denim Heads v Praze 1 v Rámové 3. V naší nabídce jsou k dispozici hned dvě čísla minikuchařky, respektive Číslo 2 a Číslo 3.The message of the blog is straightforward and pure, with no pretension. Besides, it also characterize the persons themselves, who say that the most beautiful moments of private parties can many times be surprisingly freshly pulled carrots in half  than fluffy dessert. Their work is valued similarly tuned people not only in NY, but also in Los Angeles, South Carolina , London, Tokyo and ... now freshly thanks to Qubus x Denim Heads also in Prague 1, Rámová 3. In our stock's available last two issues of those mini-cookbook now, respectively Vol. 2 and Vol. 3.

~Max Švarc~ & Amph


Žádné komentáře:

Okomentovat